ΠΕΙ με σεμινάρια - Σχολή οδηγών

ΠΕΙ φορτηγού ή λεωφορείου με σεμινάρια


ΠΕΙ φορτηγού με σεμινάρια

ΠΕΙ Φορτηγού

130 €

Απόκτηση ή ανανέωση με σεμινάριο 35 ωρών για ότι ισχύει σήμερα για τις μεταφορές εμπορευμάτων
Εκπαιδευτικό υλικό
Διεκπεραίωση αλλαγής διπλώματος

Ενημερωτικό

ΠΕΙ με σεμινάρια

ΠΕΙ Φορτηγού και Λεωφορείου

150 €

Απόκτηση ή ανανέωση ΠΕΙ με σεμινάρια 42 ωρών για ότι ισχύει σήμερα για τις μεταφορές εμπορευμάτων και επιβατών
Εκπαιδευτικό υλικό
Διεκπεραίωση αλλαγής διπλώματος

Ενημερωτικό

ΠΕΙ λεωφορείου με σεμινάρια

ΠΕΙ Λεωφορείου

130 €

Απόκτηση ή ανανέωση ΠΕΙ με σεμινάριο 35 ωρών για ότι ισχύει σήμερα για τις μεταφορές επιβατών
Εκπαιδευτικό υλικό
Διεκπεραίωση αλλαγής διπλώματος

Ενημερωτικό