Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Επάρκειας | Σχολή οδηγών

Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Επάρκειας φορτηγού ή λεωφορείου


ΠΕΕ φορτηγών

Εμπορευματικών μεταφορών

280 €

Απόκτηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Επάρκειας, εμπορευματικών μεταφορών (φορτηγά)

Ενημερωτικό

ΠΕΕ λεωφορείων

Επιβατικών μεταφορών

280 €

Απόκτηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Επάρκειας, επιβατικών μεταφορών (λεωφορεία)

Ενημερωτικό

Όλες οι κλάσεις

Επέκταση ΠΕΕ από εθνικών σε διεθνών

130 €

Επέκταση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Επάρκειας φορτηγού ή λεωφορείου από εθνικών σε διεθνών

Ενημερωτικό